Conferenţiar universitar

Studii

  • 2004-2008: Doctorat în Ştiinţa Calculatoarelor cu distincţia CUM LAUDE, Titlul tezei: „Advanced Prediction Methods Integrated Into Speculative Computer Architectures” („Metode avansate de predicţie integrate în arhitecturi cu procesări speculative”), Conducători ştiinţifici: prof. dr. Lucian VINŢAN (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) şi prof. dr. Theo UNGERER (Universitatea din Augsburg, Germania);

  • 2002-2003: MSc (studii aprofundate), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, specializarea: Sisteme de procesare paralele şi distribuite, lucrare de disertaţie: „Contribuţii la procesarea speculativă a instrucţiunilor prin predicţia dinamică a valorilor”, îndrumător prof. dr. Lucian VINŢAN;

  • 1997-2002: BSc, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, profilul: Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, specializarea Calculatoare, proiect de diplomă: „Îmbunătăţiri ale arhitecturilor superscalare prin implementarea unor tehnici de predicţie dinamică a valorilor”, îndrumător: prof. dr. Lucian VINŢAN;

  • 1992-1996: Liceul Teoretic „Octavian Goga” din Sibiu, specializarea matematică-fizică, secţia maghiară;

  • 1984-1992: Şcoala Generală Nr. 15, secţia maghiară, Sibiu.