Conferenţiar universitar

Cercetare

Domenii de interes
 • Arhitecturi de calcul (predicţia ramificaţiilor, predicţia valorilor, reutilizarea dinamică a instrucţiunilor, evaluarea consumului de putere, evaluare termică, metode de explorare automată a spaţiului de proiectare);

 • Ubiquitous computing (predicţia locaţiei următoare, predicţia mişcărilor persoanelor);

 • Web mining (preîncărcarea paginilor web, predicţia paginilor web);

 • Procesarea imaginilor (filtrarea zgomotului, recunoaştere de tipare);

 • Inteligenţă artificială (reţele neuronale, lanţuri Markov, modele Markov ascunse, algoritmi genetici);

 • Algoritmi (analiză, proiectare, implementare – Java, C++, C# –, optimizare).


Activitate ştiinţifică
 • Membru din 2004 al Centrului de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informaţiei (CCAAPI), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, director prof. dr. Lucian Vinţan;

 • Membru afiliat al HiPEAC (European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation) din 2012;

 • Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) din 2005;

 • Patru cărţi (două în engleză) şi peste 40 de articole publicate în reviste şi conferinţe de prestigiu internaţional, cu peste 130 de citări în diferite lucrări ştiinţifice;

 • Şapte proiecte (directorul unui grant de cercetare şi membru al echipelor de cercetare în alte şase granturi);

 • Recenzor ştiinţific la conferinţe internaţionale (Euro-Par 2005, CF 2006, ACSAC 2007, Euro-Par 2007, ACSAC 2008, ARCS 2010, RoEduNet 2010, SAMOS 2010, CBP-3, ICSTCC 2011, HPCA 2012, ARCS 2012, EDCC 2012, ERJ 2012, NDT 2012, FGCT 2012, ARCS 2013, INTECH 2013, CSE 2013, IOS 2013, ICNVICT 2013, ICADIWT 2014, JDIM 2014, ICSTCC 2014, INTECH 2014 etc.) şi membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale Medinf 2007 precum şi al workshop-ului internaţional HiPEAC Sibiu 2013;

 • Participant la ACACES 2005 (First International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L'Aquila, Italia, Iulie 2005 – grant suportat de HiPEAC;

 • Stagiu de cercetare de cinci săptămâni (martie - aprilie 2006) la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spania – cercetare realizată prin proiectul HPC-EUROPA (RII3-CT-2003-506079) din cadrul programului FP6 „Structuring the European Research Area”, cu suportul Comunităţii Europene (Research Infrastructure Action);

 • Participant la ACACES 2006 (Second International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems), L'Aquila, Italia, Iulie 2006 – grant HiPEAC;

 • Stagiu de cercetare de patru săptămâni (iunie - iulie 2009) la Politecnico di Milano, Italia, în cadrul proiectului FP7 MULTICUBE;

 • Premiul „AD AUGUSTA PER ANGUSTA” acordat în 2010 de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;

 • Diplomă de Merit acordată în 2010 de Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii.

 • Diplomă de Excelenţă acordată în 2012 de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată.