DESCOPERIRI

   
CASTRU

 
LAMĂ DIN ARGINT CU NUMELE LUI VALERIUS VALERIANUS ŞI MEDALION DIN ARGINT CU NUMELE LUI TERENTIUS
   
CERAMICĂ
În castrul Arutela a fost descoperită atât ceramică provenită din atelierele provinciei, remarcăm aici un opaiţ de factură locală avea însemnat cu numele meşterului IANVARIVS, cât şi ceramică de import. Din ultima categorie fac parte: fragmente de terra sigilata, un fragment de vas cu glazură galben-verzuie, terra rosata.
   
STICLĂ
Au fost găsite şi fragmente ce au aparţinut unor vase din sticlă. Interesantă este descoperirea unui fund de vas pătrat din sticlă, cu colţurile rotunjite, având inscripţia MHNOΦANT(OΣ). Vasul provine dintr-un atelier oriental şi nu este exclus să fi fost adus chiar de arcaşii sirieni.
   
ARMAMENT
O importantă categorie o reprezintă piesele de armament şi echipament militar. Vârfurile de săgeţi pot fi încadrate în două tipuri: sirian, cu siluetă foarte alungită, având corpul romboidal şi peduncul scurt şi elenistic, având corpul de formă triunghiulară, cu trei muchii şi peduncul. Au fost descoperite vârfuri de suliţă (pilum), de lance (hasta), lame de pumnal (pugio), fragmente de buterolă, bile de praştie din ceramică şi piatră, ghiulele din piatră fasonată, pandantive de cuirasă, piese metalice de la harnaşament.
   
MONEDE
Monedele se încadrează în intervalul cronologic cuprins între perioada de început a domniei lui Traian şi sfârşitul domniei lui Elagabal, cu excepţia uneia emise în 242-243 de Gordian al III-lea, de tip P M S COL VIM, ce se pare că ar proveni de aici.
   
ALTE MATERIALE EPIGRAFICE
În apropierea praetorium-ului a fost descoperit un fragment de inscripţie din care s-au păstrat literele …RINC… . Alte două fragmente de inscripţii, neîntregibile, au fost descoperite pe segmentul cercetat al drumului roman, din faţa porţii praetoria.
   
ALTE OBIECTE
Din castru provin şi o serie de unelte (dăltiţe, creuzete, gresii de ascuţit), podoabe (mărgele, fibule), instrumente de scris (stilus), materiale de construcţie, etc..
   
TERME
Dintre obiectele descoperite în terme menţionăm: un cercel de aur, monede emise de Augustus, Tiberius şi Vespasianus, podoabă de forma unui disc din aur. Tot din terme provin şi variate fragmente ceramice.