bibliografie

***, Inscripţiile Daciei Romane, vol. II, Bucureşti, 1977.
Gudea, N., Der dakischer Limes. Materialien zu seiner Geschichte Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 44, 2, 1997.
Petolescu, C. C., Auxilia Daciae, Bucureşti, 2002.
Poenaru Bordea, Gh., Vlădescu, C. M., Săpături de salvare de la castrul Arutela din anul 1978, în MCA, XIII, 1979.
Poenaru Bordea, Gh., Vlădescu, C. M., Stoica, O., Arutela V. Campania de săpături de salvare din anul 1978, în SMMIM, 12, 1989.
Tudor, D., Poenaru Bordea, Gh., Vlădescu, C. M., Arutela I-II. Rezultatele primelor două campanii arheologice (1967-1968) în castrul roman din poiana Bivolari (oraşul Călimăneşti), în SMMIM, 2-3, 1969-1970.
Tudor, D., Poenaru Bordea, Gh., Vlădescu, C. M., Arutela III-IV. Observaţii asupra campaniilor arheologice din 1969-1970, în SMMIM, 6, 1973.
Tudor, D., Oltenia romană, Bucureşti, 1968.
Vlădescu, C. M., Armata în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983.
Vlădescu, C. M., Centrele militare din sectorul de nord al Limesului Alutan, în Buridava, 4, 1982.
Vlădescu, C. M., Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986.
Vlădescu, C. M., Tehnica de construcţie a castrelor care constituiau apărarea Masivului Cozia, în Studii Vâlceane, VII, 1985.