Conferenţiar universitar

ACASĂ

arpad-gellert
Locul de
muncă:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică,
Str. E. Cioran, Nr. 4, 550025 Sibiu, România
Cabinet: IE-107E-mail:

arpad.gellert@ulbsibiu.ro

Scurtă descriere

Árpád GELLÉRT are studii de master (2003) respectiv doctorat (2008) în Ştiinţa Calculatoarelor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. În momentul de faţă este conferenţiar universitar la Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică în cadrul aceleiaşi universităţi. Înainte a fost programator Java la Multimedia Capital Romania.

Domeniile lui de interes includ arhitecturi de calcul, ubiquitous computing, inteligenţă artificială, recunoaştere de tipare şi algoritmi de predicţie. A publicat patru cărţi şi peste treizeci de articole ştiinţifice în reviste şi conferinţe de prestigiu internaţional. A fost directorul unui grant de cercetare suportat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).