Bună ziua lume!

Acesta e un paragraf.

In limba engeleză un paragraf se marcheaza printr-un rând liber lăsat în față.

Acesta e un alt paragraf.