Proiect de cercetare postdoctorală

Nr. 670_PD

finanțat de CNCSIS prin contractul de finanțare nr. 27/04.08.2010

Durata Proiectului:august 2010 - iulie 2012

Director proiect: Dr. Daniel Morariu, Universitatea "L. Blaga" Sibiu

Contact: daniel.morariu@ulbsibiu.ro